Vyberte stranu

Detský autizmus

abnormálny oneskorený vývin, ktorý sa prejavuje pred dovŕšením 3. roku života,sú prítomné abnormality vo všetkých troch oblastiach psychopatológie: vo vzájomnej sociálnej interakcii, komunikácii a v obmedzenom, stereotypne sa...